مرور اصطلاحنامه سياست‌ پژوهشي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن حاجی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , برآورد هزينه‌ فناوري‌ , مديريت‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ صنايع‌ مادر , سياست‌ پژوهشي‌ , طرح‌ هاي‌ پژوهشي‌ , مديريت‌ پژوهشي‌ , توسعه‌ فناوري‌ , ريز فناوري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحیم بدری گرگری، سید داوود حسینی نسب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هرمنوتيك روش شناختي , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , سياست‌ پژوهشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن رسولیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ پژوهشي‌ , دانشگاهها , برنامه‌ريزي‌ پژوهش‌ , سياست‌ پژوهشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ﻣﺤﻤداﻣﻴﻦ ﻧﺎﺻﺢ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , برنامه‌ريزان‌ آموزشي‌ , سياست‌ پژوهشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد صاحبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ طرح‌ هاي‌ تحقيقاتي‌ , برنامه‌ريزي‌ پژوهش‌ , برنامه‌هاي‌ پژوهشي‌ , پژوهش‌ عملي‌ , سياست‌ پژوهشي‌ , آموزش مذهبي

منابع دیجیتالی :

مطالعه