مرور اصطلاحنامه قحطي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
1298- 1296 ش/ 1919- 1917 م

قحطی برزگ

[منبع الکترونیکی] : 1298- 1296 ش/ 1919- 1917 م

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدقلی مجد؛ مترجم: محمد کریمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ معاصر ايران‌ , قاجاريه‌ , جنگ‌ جهاني‌ اول‌ , قحطي‌

قحطی در آذربایجان 1273ق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نیلوفر کسری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قاجاريه‌ , خشکسالي‌ , قحطي‌ , تاریخ معاصر ایران

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمدعلی یوسفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ اسلام‌ , خشکسالي‌ , پول‌ , قحطي‌ , تجارت

منابع دیجیتالی :

مطالعه