مرور اصطلاحنامه قوانين‌ محيط زيست‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

قوانين‌ آلودگي‌ هوا

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره فنی، جمشید مولودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

محيط زيست‌ , قوانين‌ , آلودگي‌ هوا , قوانين‌ محيط زيست‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مینا مهاجر، حسین صفایی، عبدالمجید مهدوی دامغانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , مديريت‌ محيط زيست‌ , حقوق‌ , نظام‌ هاي‌ حقوقي‌ , قوانين‌ محيط زيست‌ , محيط زيست‌ , اخلاق زيستي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شكار ممنوع

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهزاد عظيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

محيط زيست وحيات حيواني , حفاظت‌ محيط زيست‌ , حيات‌ وحش‌ , قوانين‌ محيط زيست‌ , شکار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

قوانین بی مصداق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیر دیوانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شناخت خطا , حمايت‌ قانوني‌ , قوانين‌ محيط زيست‌ , طبيعت‌ گرايي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

برهان رياضي، ناصر قاسمي، فرهاد دبيري، الهه پورکريمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تخريب‌ محيط زيست‌ , قوانين‌ محيط زيست‌ , محيط زيست‌ , منابع‌ آب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدعلي ميرابراهيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ اسلامي‌ , قوانين‌ محيط زيست‌ , محيط زيست‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم پيري، ناصر قاسمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

محيط زيست‌ , حقوق‌ شهروندي‌ , قوانين‌ محيط زيست‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود جلالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق بين المللي , دادگاه‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ , حفاظت‌ محيط زيست‌ , قوانين‌ محيط زيست‌ , محيط زيست‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن فرج دنيوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرانسه , حقوق‌ اروپاي‌ غربي‌ , نظام‌ هاي‌ حقوقي‌ , قوانين‌ محيط زيست‌ , مديريت‌ محيط زيست‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.