مرور اصطلاحنامه کشاورزي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

برداشت‌ (کشاورزي‌)

(فراداده‌ها)

پرورش حيوانات

(فراداده‌ها)

پرورش گياهان

(فراداده‌ها)

داشت‌ (کشاورزي‌)

(فراداده‌ها)

نظام‌ هاي‌ کشاورزي‌

(فراداده‌ها)

کاشت‌

(فراداده‌ها)

آموزش‌ کشاورزي‌

اراضي‌ کشاورزي‌

اصلاحات‌ ارضي‌

اقتصاد کشاورزي‌

پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌

توليدات‌ کشاورزي‌

دام‌ داري‌

سياست‌ کشاورزي‌

کشاورزان‌

موسسات‌ کشاورزي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 447
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرش آذروش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بهره وري‌ , برداشت‌ (کشاورزي‌) , کاشت‌ , کشاورزي‌ , توسعه‌ فناوري‌ , ماشيني شدن , ماشين آلات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ماشين هاي كشاورزي كمباين

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرش آذروش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

برداشت‌ (کشاورزي‌) , فناوري‌ , کشاورزي‌ , ماشيني شدن , ماشين آلات , كمباين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صادرات , صادرات‌ غير نفتي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , کشاورزي‌ , ايران , توسعه‌ صادرات‌ , زعفران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

موضوعات :

صادرات , صادرات‌ غير نفتي‌ , کشاورزي‌ , توسعه‌ صادرات‌ , زعفران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مشکلات، توسعه و دورنماها

خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم

[منبع الکترونیکی] : مشکلات، توسعه و دورنماها

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدنقی مهدوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانک‌هاي‌ اطلاعاتي‌ , کتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌ , اصلاحات‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , توسعه‌ کشاورزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال مساوات

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانک‌هاي‌ اطلاعاتي‌ , مراکز سند آرايي‌ , کشاورزي‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اصغر شاهرودی، محمد چیذری، سمیه جنت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ ضمن‌خدمت‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌ , مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , مهارت‌ , نياز هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , کشاورزي‌ , توانايي‌ تخصصي‌ , مديران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Rice [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Erin Hynes

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توليدات‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , برنج

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Seed [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کشاورزي‌ , اسپرم , دانه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Flower [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

James David Mauseth

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کشاورزي‌ , پرورش گل , گل‌ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 447