مرور اصطلاحنامه مديريت‌ پژوهشي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

برنامه‌ريزي‌ پژوهش‌

(فراداده‌ها)

سازماندهي‌ پژوهش‌

(فراداده‌ها)

اقتصاد پژوهش‌

کارکنان‌ پژوهشي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

حکمروایی شهری و پژوهش شهری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین ایمانی جاجرمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شهرداري‌ ها , انجمن‌هاي‌ پژوهشي‌ , طرح‌ هاي‌ پژوهشي‌ , مديريت‌ پژوهشي‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن حاجی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , برآورد هزينه‌ فناوري‌ , مديريت‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ صنايع‌ مادر , سياست‌ پژوهشي‌ , طرح‌ هاي‌ پژوهشي‌ , مديريت‌ پژوهشي‌ , توسعه‌ فناوري‌ , ريز فناوري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گوئل کهن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , مديريت‌ پژوهشي‌ , انگيزش‌[1] , انگيزه‌ پيشرفت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جورج کلر؛ مترجم: حمیدرضا آراسته

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌و‌ پرورش‌ + , روش‌ هاي‌ پژوهش‌ , مديريت‌ پژوهشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 در قلمرو سیاست علمی کشور و سیاستگذاری و برنامه ریزی زبان و ادب فارسی

بحثی در سیاست علمی کشور و جایگاه فرهنگستان ها به ویژه فرهگستان زبان و ادب فارسی

[منبع الکترونیکی] : در قلمرو سیاست علمی کشور و سیاستگذاری و برنامه ریزی زبان و ادب فارسی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن حبیبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , فرهنگستان‌ ها , مديريت‌ پژوهشي‌ , واژه گزيني , اصطلاح شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مدیریت پروژه های تحقیقاتی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Joseph potts ،Paul D.Klimstra؛ مترجم: علیرضا باغی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ طرح‌ هاي‌ تحقيقاتي‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ پژوهشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بزرگ اشرافی، علی اکبر رجبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ عالي‌ , مديريت‌ پژوهشي‌ , توسعه‌ مديريت‌ , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.