مرور اصطلاحنامه مراتع‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين رحيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

محيط زيست‌ , مراتع‌ , توسعه‌ پايدار , فرسايش خاك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید علی حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ , مراتع‌ , فقه‌ , انفال , احکام‌ شرعي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكبر جوادي، محمد جعفري، حسين آذرنيوند، قوام الدين زاهدي اميري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خاک‌ ها , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , مراتع‌ , پتاسيم , فسفر , پارامتر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرام مقدس فريماني، محمود حسيني، مهدي ميردامادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان فارس , شبکه‌ هاي‌ ارتباطي‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , زيست‌ بوم‌ ها +[1] , کشاورزي‌ , مراتع‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهسا اميني، مهدي ميردامادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شركت , مديريت‌ , آبخيز‌داري‌ + , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , جنگل‌ ها , مراتع‌ , مديران , كارشناسان‌ , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اكبر كريميان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سمنان , جغرافياي‌ روستايي‌ , روستا ها[1] , مراتع‌ , بهره برداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: منصور وثوقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان آذربايجان شرقي , جامعه‌ شناسي‌ , جامعه‌ شناسي‌ روستايي‌ , رفاه‌ اجتماعي‌ , مراتع‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد فرد فراهاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معادن‌ , اراضي‌ عمومي‌ , اقتصاد اسلامي‌ , مالکيت‌ دولتي‌ , مالکيت‌ عمومي‌ , منابع‌ طبيعي‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ , مراتع‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفی مهاجرانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جنگل‌ ها , مراتع‌ , منابع‌ طبيعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.