مرور اصطلاحنامه ادبيات‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 89

شکست سکوت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کارو

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نثر , نظم‌ , ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حماسه ملی ایران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تئودور نولدکه ؛ مترجم : بزرگ علوی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ , حماسه ملی ایران , شاهنامه فردوسی , ادبیات ایران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ادبیات توصیفی ایران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لطفعلی صورتگر

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ , ادبيات‌ , ادبیات توصیفی ایران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نام من سرخ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ارهان پاموک؛ مترجم: عین له غریب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

داستان‌ , رمان‌ , ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جام جهان بین

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی اسلامی ندوشن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مقاله‌ ها , نوگرايي‌[2] , ادبيات‌ , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: ادبیات، هنر، نقد

استاد و درس

[منبع الکترونیکی] : : ادبیات، هنر، نقد

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی صفایی حائری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ , هنر[1] , نقد , واقعيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

موش و گربه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا اکبریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ کلاسيک‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Native American Literature [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Christopher Teuton, Roberta Hill

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب‌ورسوم‌ , ادبيات‌ , ادبيات‌ , جغرافياي‌ فرهنگي‌ , ايالات متحده آمريكا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Japanese Literature [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Joel R. Cohn

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ژاپن , نويسندگي‌ , شعر , ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Junaid and Behlool [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

داستان‌ , ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 89