مرور اصطلاحنامه پژوهش‌هاي‌ هنري‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 56

نقد یا تاویل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن بلخاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات و هنر ديني , پژوهش‌هاي‌ هنري‌ , هنر اسلامي‌ , عرفان اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فرهنگ تصویری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه ملک افضلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

درس‌ هنر , آثار هنري‌ , پژوهش‌هاي‌ هنري‌ , عکاسي‌ , فرهنگ‌ , فيلم‌ هاي‌ هنري‌ , هنر[1] , آموزش تصويري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مبانی هنری قصه‏های قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم حسینی(ژرفا) ،مهدی محدثی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قصص قرآن , پژوهش‌هاي‌ هنري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم اسماعيل پور مطلق، مينا يوسفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار هنري‌ , پژوهش‌هاي‌ هنري‌ , هنر هندي‌ , اسطوره‌ آفرينش‌ , اسطوره‌ها , تصاوير , نقوش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه شاهرودي، مريم بهاريه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نماد , آثار هنري‌ , پژوهش‌هاي‌ هنري‌ , معماري‌ بودايي‌ , نماد گرايي‌ , دين‌ بودا , نيروانا , تجسم , نقوش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سميه شفيعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار هنري‌ , پژوهش‌هاي‌ هنري‌ , مجسمه‌ سازي‌ , هنر هاي‌ تجسمي‌ , هنر هندي‌ , نقوش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نسيم سرمدي، معصومه تركي باغبادراني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , چين , صفويان‌ , آثار هنري‌ , پژوهش‌هاي‌ هنري‌ , سفال‌ گري‌ , سفالينه‌ ها , نقوش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه رعيتي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار هنري‌ , پژوهش‌هاي‌ هنري‌ , فرهنگ‌ , هنر[1] , هنر ژاپني‌ , طبيعت , نقوش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امير نصري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بوديسم , آثار هنري‌ , پژوهش‌هاي‌ هنري‌ , زيبايي‌ شناسي‌ , هنر ژاپني‌ , دين‌ بودا , ذن , طبيعت , چشم انداز ها , نقوش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهتاب مبيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار هنري‌ , پژوهش‌هاي‌ هنري‌ , هنر ايراني‌ , هنر هندي‌ , اسطوره‌ها , نقوش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 56