مرور اصطلاحنامه پويايي‌ فرهنگي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جابر ميرزاپورى، غلامعلى اسماعيلى‌ كريزى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسجد ها , پويايي‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌ اسلامي‌ , مسجدها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهاد ساسانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نشانه‌ شناسي‌ + , کثرت‌ گرايي‌ , پويايي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موردی سازما نهای دولتي شهر بوشهر

تبيين عوامل مؤثر بر موفقيت برنامه ريزی سيستمهای اطلاعاتي استراتژيک

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موردی سازما نهای دولتي شهر بوشهر

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منبع: سيديعقوب حسيني و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان بوشهر , پويايي‌ فرهنگي‌ , مديريت شهري , سيستم هاي اطلاعاتي , مدل معادلات ساختاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روح علمی و زبان علمی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داریوش آشوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , زبان‌ , طبيعيات‌ , علم‌ (فلسفه‌) + , پويايي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عیسی الطیب طیبی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دين وارزش انسان , پويايي‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: محمد ناصر سقای بی ریا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيگانگي‌ فرهنگي‌ , پويايي‌ فرهنگي‌ , تکامل‌ فرهنگي‌ , رفتار فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

فعالیت های فرهنگی مساجد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسن نبوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابخانه‌ هاي‌ مساجد , برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ , پويايي‌ فرهنگي‌ , فعاليت‌ هاي‌ فرهنگي‌ , مسجدها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

کارکردهای مسجد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: فخرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانواده‌ , عدالت‌ اجتماعي‌ , عدالت‌ , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌ , اوضاع‌ فرهنگي‌ , پويايي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

فوتبال: پارادوكس نوسازي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: تقي آزادارمكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحولات‌ اجتماعي‌ , جامعه‌ شناسي‌ , جامعه‌ شناسي‌ ورزش‌ , پويايي‌ فرهنگي‌ , فوتبال‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.