مرور اصطلاحنامه تاتر

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

تاتر آهنگين‌

(فراداده‌ها)

تاتر باستان‌

(فراداده‌ها)

تاتر پيشرو

(فراداده‌ها)

تاتر تجربي‌

(فراداده‌ها)

تاتر خياباني‌

(فراداده‌ها)

تاتر سايه‌

(فراداده‌ها)

تاتر سنتي‌

(فراداده‌ها)

تاتر عامه‌ +

(فراداده‌ها)

تاتر غيرحرفه‌اي‌

(فراداده‌ها)

تاتر گروهي‌

(فراداده‌ها)

تاتر معاصر

(فراداده‌ها)

تاتر ملي‌

(فراداده‌ها)

تاتر نو

(فراداده‌ها)

تاتر کلاسيک‌

(فراداده‌ها)

تاتر کودکان‌

(فراداده‌ها)

نمايش‌ صامت‌

(فراداده‌ها)

نمايش‌ عروسکي‌

(فراداده‌ها)

نمايش‌ هاي‌ آييني‌

(فراداده‌ها)

نمايش‌ هاي‌ مذهبي‌

(فراداده‌ها)

نمايش‌ کمدي‌

(فراداده‌ها)

نمايشنامه خواني

(فراداده‌ها)

آموزش‌ تاتر

تاتردرماني‌

تنظيم‌ براي‌ صحنه‌

جشنواره‌ هاي‌ تاتر

طراحي‌ صحنه‌

کارگرداني‌ تاتر

کارگرداني‌ صحنه‌

گروه‌ هاي‌ تاتري‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 95
نمایشنامه

حسنک

[منبع الکترونیکی] : نمایشنامه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل بیهقی, سعید سلطان پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نمايشنامه‌ها , تاتر , تاريخ بيهقي(کتاب) , نمایشنامه ایرانی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تنها راه ممکن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد یعقوبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نمايشنامه‌ها , تاتر , نمایشنامه ایرانی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نزدیک تر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پاتریک ماربر؛ مترجم: آراز بارسقیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ملل‌ , نمايشنامه‌ها , تاتر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

هیپولیت، آلسست، ایون

هلن

[منبع الکترونیکی] : هیپولیت، آلسست، ایون

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اوریپید؛ مترجم: محمد سعیدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ملل‌ , نمايشنامه‌ها , تاتر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نمایشنامه در دو خاموشی

در آن سو

[منبع الکترونیکی] : نمایشنامه در دو خاموشی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیر مهاجر سلطانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نمايشنامه‌ها , تاتر , هنر هاي‌ نمايشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مدخل الى المسرح و الدراما

نظرية المسرح الحديث

[منبع الکترونیکی] : مدخل الى المسرح و الدراما

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

أريك بينتلي؛ مترجم: یوسف عبدالمسیح ثروت

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ عرب‌ , نمايشنامه‌ها , تاتر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی سلیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مردم‌ , تاتر , هنر هاي‌ نمايشي‌ , اجراگری

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ییلاق نشینان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ماکسیم گورکی؛ مترجم: مهین اسکوئی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ملل‌ , نمايشنامه‌ها , تاتر , هنر هاي‌ نمايشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مده

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژان آنوی؛ مترجم: حسن جوادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ملل‌ , نمايشنامه‌ها , تاتر , هنر هاي‌ نمايشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دو نمایشنامه

دیکته و زاویه

[منبع الکترونیکی] : دو نمایشنامه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گوهر مراد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , داستان‌ , نمايشنامه‌ها , تاتر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 95