مرور اصطلاحنامه خط نستعليق‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
نستعلیق - شکسنه نستعلیق - نسخ و ثلث

آموزش نوین خط تحریری

[منبع الکترونیکی] : نستعلیق - شکسنه نستعلیق - نسخ و ثلث

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی اسماعیلی مود

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خط ثلث‌ , خط نستعليق‌ , خط نسخ‌ , خوش‌ نويسي‌ , خط شکسته نستعليق , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نگاهی به ترگیب در نستعلیق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیر احمد فلسفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خط نستعليق‌ , خوش‌ نويسي‌ , هنر[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نگاهي به كتاب ميراث جاويد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهام زنجانيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خط نستعليق‌ , خوش‌ نويسي‌ , حوزه‌ هاي‌ علميه‌ , خوش نويسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال متيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , خط شناسي‌ + , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌ , خط نستعليق‌ , خوش‌ نويسي‌ , هنر و فرهنگ‌ + , خط شکسته نستعليق , خط

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی کریم زاده تبریزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سوره فتح , كتابت قرآن , آوانگاري‌ , خط نستعليق‌ , خوش‌ نويسي‌ , خوش نويسان , سوره مزّمّل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیراحمد فلسفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , سبک‌ شناسي‌ , مرقعات‌ , خط نستعليق‌ , خوش‌ نويسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایرج افشار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آوانگاري‌ , کتابشناسي‌ ها , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , نسخه‌ شناسي‌ , جنگ‌ ها (ادبيات‌) , خط نستعليق‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نستعلیق، امانتی در دست ما

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبی قاسم لو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , خط نستعليق‌ , خوش‌ نويسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط کوفي‌ , خط نستعليق‌ , خوش‌ نويسي‌ , خط

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: محمد القاضی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايرانيان‌ , خط نستعليق‌ , خوش‌ نويسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 12