مرور اصطلاحنامه فرهنگ‌ جهاني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 22

فرهنگ ملل و فرهنگ ایران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی سلطان محمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ملل‌ , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌ ايراني‌ , فرهنگ‌ جهاني‌ , فرهنگ‌ ملي‌ , نظريه هاي فرهنگي , فرهنگ شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سازمان تجارت جهانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد بين المللي‌ , بازرگاني‌ خارجي‌ , بانک‌ها , سياست‌ بين‌ المللي‌ , فرهنگ‌ جهاني‌ , جهاني شدن , سازمان جهاني تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فرهنگ و امپرياليسم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس ميلاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نقد ادبي‌ , امپرياليسم‌[2] , امپرياليسم‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌ , فرهنگ‌ جهاني‌ , جهاني شدن , پسااستعماري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سخنران: مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

شاعران‌ , شعر , امپرياليسم‌[1] , فرهنگ‌ اسلامي‌ , فرهنگ‌ جهاني‌ , سخنراني‌ , بصيرت سياسي , سال 1391

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر مرتضي العاملي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افعال حضرت محمد ( ص ) , سيره نبي (ص) , عصر نبوت‌ , فرهنگ‌ جهاني‌ , فرهنگ‌ اسلامي‌ , افعال انبيا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

اين سه كتاب را بخوانيد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن ملک شاهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انحرافات اجتماعي , غرب‌ زدگي‌[1] , نوگرايي‌[2] , فرهنگ‌ جهاني‌ , فرهنگ‌ غرب‌ , تمدن‌ غرب‌ , اسلام و سيماي تمدن غرب (كتاب) , غرب شناسي (كتاب)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

آینده زبان فارسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

چنگیز پهلوان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط فارسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , فرهنگ‌ ايراني‌ , فرهنگ‌ جهاني‌ , فرهنگ‌ ملي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سوگند مافي؛ تهيه كننده: آرزو انواري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , روابط بين‌ الملل‌ , پايان‌نامه‌ها , روابط فرهنگي‌[1] , فرهنگ‌ جهاني‌ , کتاب‌هاي کودکان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالامير سليم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , ايرانيان‌ , تاريخ‌ ايران‌ , تمدن‌ , فرهنگ‌ ايراني‌ , فرهنگ‌ جهاني‌ , ميراث‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعیل پرور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امپرياليسم‌[1] , دهکده‌ جهاني‌ , نظام‌ جهاني‌ , نظم‌ نوين‌ جهاني‌ , وحدت‌ جهاني‌ , هژموني‌ جهاني‌ , فرهنگ‌ جهاني‌ , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 22