مرور اصطلاحنامه ادراک‌[1]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

تصورات‌

صورت‌ هاي‌ خيالي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 22

درآمدی بر پدیدار شناسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رابرت ساکالوفسکی؛ مترجم: محمدرضا قربانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

پديده شناسي , ادراک‌[1] , پديدارشناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تأصيل الأسس و تقويم النهج

نهج العقل

[منبع الکترونیکی] : تأصيل الأسس و تقويم النهج

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد ناصر؛ ناظر: ایمن مصری

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فلسفه اسلامي , خرد گرايي‌ , فلسفه‌ , ادراک‌[1] , شناخت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فلسفتنا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد باقر صدر

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فلسفه اسلامي , نظريات فلسفي , علت‌ و معلول‌ , ادراک‌[1] , شناخت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دنیای متافیزیک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ما بعد الطبيعه‌ , ادراک‌[1] , هاله

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه عسکری، سیدحسین سیدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انواع تعقل , كتاب انفسي , ادبيات‌ عرفاني‌ , ادراک‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید حسام سیدین و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمارستان‌ها , مديريت‌ بحران‌ , ادراک‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناهید توکلی و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان اصفهان , بيماران‌ , نگرش‌ , ادراک‌[1] , اطلاعات‌ پزشکي‌ , توسعه‌ فناوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حجت الله فاني، مصطفي خليفه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , معلمان , ارزشيابي‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ , ادراک‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

The Man [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انسان , ادراک‌[1] , تفسير قرآن‌ , مرگ‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Perception (psychology) [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Hugh J. Foley

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احساس‌ , ادراک‌[1] , روان‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 22