مرور اصطلاحنامه اطلاعات‌ پزشکي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 45

سازش روانی با درد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آنابل بروم ، هلن جلیکو ؛ مترجم : حسین فوده

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آموزش‌ پزشکي‌ , اطلاعات‌ پزشکي‌ , درد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زندگی جنسی زنان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا نیکخو ، هامایاک آوادیس یانس

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آموزش‌ پزشکي‌ , اطلاعات‌ پزشکي‌ , رفتار جنسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آموزش کمک های اولیه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود رمضانیان، رسول شخصی زارع

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آموزش‌ پزشکي‌ , علوم‌ پزشکي‌ , کمک‌ هاي‌ اوليه‌ , اطلاعات‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اعجاز مواد خام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر رادپویا

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

رژيم‌ غذايي‌ , اطلاعات‌ پزشکي‌ , گياهخواري , خام گیاهخواری

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فرهنگ اختصارات پزشکی بیلیر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیر سلطانی ، میترا خوبی ، مریم تمیمی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

واژه‌ نامه‌ ها , اطلاعات‌ پزشکي‌ , فرهنگ اختصارات پزشکی , اصلاحات پزشکی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

طب سوزنی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

طب‌ سنتي‌ , علوم‌ پزشکي‌ , اطلاعات‌ پزشکي‌ , طب سوزني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا پور دست گردان

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

پزشکي‌ باليني‌ , اطلاعات‌ پزشکي‌ , بیماری بالینی , معاینه بالینی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نگرشی به مفهوم طب اسلامی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا نور محمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌ , طب‌ اسلامي‌ , اطلاعات‌ پزشکي‌ , اسلام‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آزمون پذیرش دستیاری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آزمون‌هاي‌ استخدامي‌ , آزمون‌ها , آموزش‌ پزشکي‌ , اطلاعات‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لیلا دشمن گیر، حسین ابراهیمی پور، سمانه حیدری، حمید اسمعیل زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انواع اولويت , بهداشت‌ , روش‌ هاي‌ پژوهش‌ , اطلاعات‌ پزشکي‌ , روش‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 45