مرور اصطلاحنامه شبکه‌ هاي‌ ارتباطي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 31

قدرت ارتباطات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مانوئل کاستلز؛ مترجم: محمد آذری نجف آبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارتباطات , نظريه‌ هاي‌ ارتباطات‌ , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ , قدرت‌ اطلاعات‌ , شبکه‌ هاي‌ ارتباطي‌ , قدرت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد شعباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , برنامه‌هاي‌ توسعه‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , رايانه‌ ها , شبکه‌ هاي‌ ارتباطي‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات , اينترنت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا گنجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امنيت‌ , شبکه‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , شبکه‌ هاي‌ ارتباطي‌ , اينترنت , راهبرد‌ها , جرايم رايانه اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي رحمان زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارتباطات , کنش‌ ارتباطي‌ , شبکه‌ هاي‌ ارتباطي‌ , جهاني شدن , فضاهاي مجازي , شبكه هاي اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

BIOS (Basic Input/Output System)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی خادمیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم‌ رايانه‌ , نظام‌ هاي‌ عامل‌ , شبکه‌ هاي‌ ارتباطي‌ , واسط سخت افزار و نرم افزار (BIOS)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

AN INTRODUCTION TO CYBERNETICS

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

W. ROSS ASHBY

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارتباطات , برنامه‌هاي‌ کاربردي‌ , شبکه‌ هاي‌ ارتباطي‌ , سایبرنتیک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اصول طراحی پایگاه داده ها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز معصومي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

پايگاه‌هاي‌ اطلاعاتي , شبکه‌ گسترده‌ , شبکه‌ محلي‌ (رايانه‌) , شبکه‌ هاي‌ ارتباطي‌ , وب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Cisco routers security hand book

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: امیرحسین شریفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

امنيت‌ , حفاظت‌ داده‌ ها , شبکه‌ محلي‌ (رايانه‌) , علم‌ رايانه‌ , اطلاعات‌ , شبکه‌ هاي‌ ارتباطي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

computer networking and the internet, fifth edition

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Fred Halsall

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شبکه‌ گسترده‌ , شبکه‌ محلي‌ (رايانه‌) , علم‌ رايانه‌ , شبکه‌ هاي‌ ارتباطي‌ , اينترنت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

KnowWare

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Michael Maardt

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شبکه‌ گسترده‌ , شبکه‌ محلي‌ (رايانه‌) , علم‌ رايانه‌ , شبکه‌ هاي‌ ارتباطي‌ , اينترنت , وسيله برقراري اتصال اينترنتي (Modem) , کارت شبکه ( LAN CARD)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 31