مرور اصطلاحنامه شناخت‌ گرايي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اطلاعات‌

تفسير

تفکر غيرمنطقي‌

ريشه‌ شناختي‌ عاطفه‌

سو گيري‌ شناختي‌

طرحواره‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هاشم فردانش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزان‌ آموزشي‌ , ساخت‌ گرايي‌ , شناخت‌ گرايي‌ , فرآيند هاي‌ يادگيري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مائده هاى آسمانى

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد لقمانى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم يقيني , معرفت , علم‌ حصولي‌ , علم‌ حضوري‌ , معلمان , شناخت‌ گرايي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مدرسة التوفیقیة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فیصل العوامی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم نافع , يادگيري‌ , شناخت‌ گرايي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عيسي ابراهيم زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انسان‌گرايي‌ , آموزش‌ رسانه‌اي‌ , دانشگاهها , يادگيري‌ , رفتار گرايي‌ , ساختار گرايي‌ , شناخت‌ گرايي‌ , آموزش الکترونيکي , دانشگاه پيام نور , دانشگاه مجازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدهاشم رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اثبات‌گرايي‌[1] , شناخت‌ شناسي‌ , آموزش‌ رسانه‌اي‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ , فرا نو گرايي‌ , رفتار گرايي‌ , ساختار گرايي‌ , شناخت‌ گرايي‌ , آموزش مجازي , دانشگاه پيام نور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

معرفت اخلاقی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جفری سیر مک کارد؛ ترجمه: ابوالقاسم فنایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق‌ , ارزش‌هاي‌ اخلاقي‌ , شناخت‌ شناسي‌ , معيار هاي‌ اخلاقي‌ , شناخت‌ گرايي‌ , اخلاق و تربیت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید لطفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روان‌ شناسي‌ , روان‌ شناسي‌ دين‌ , ساخت‌ گرايي‌ , شناخت‌ گرايي‌ , روان شناسي فردي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدهاشم رضايي، محمدجعفر پاك سرشت، مسعود صفايي مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماهيت , معرفت , اثبات , رفتار گرايي‌ , راهبرد هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , ساختار گرايي‌ , شناخت‌ گرايي‌ , يادگيري‌[1] , آموزش مجازي , آموزش , آموزش , پسامدرن , انتقاد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: هاشم فردانش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفتار گرايي‌ , روش‌ هاي‌ يادگيري‌ , ساخت‌ گرايي‌ , شناخت‌ گرايي‌ , تعليم و تربيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.