مرور اصطلاحنامه کارکرد گرايي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

کارکرد گرايي نو

(فراداده‌ها)

انطباق‌ با محيط[1]

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 25
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيداباذر نبويان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفتار گرايي‌ , کارکرد گرايي‌ , یگانه انگاری غیرتحویلی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی عیاسی، علی اکبر عبادی نیک

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عمل‌ گرايي‌ , کارکرد گرايي‌ , اسلام‌[1] , دين‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يعقوب مهارتي، شمس الدين ناظمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , کارکرد گرايي‌ , موفقيت , صنايع کوچک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر قیدر خلجانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اهداف‌ , کارکرد گرايي‌ , تجارت‌ , نوآوري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﺍﺑﻄﺤﻲ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه شناسي , کارکرد گرايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مفهوم كاركرد گرایى

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالحسین خسروپناه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روش كاركرد گرايي دين , کارکرد گرايي‌ , مکتب‌ هاي‌ روان‌ شناختي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا کرمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , نو گرايي‌ , اقتدارگرايي‌ , خرد گرايي‌[2] , کارکرد گرايي‌ , دوران كودكي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي مطهرنيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ شناسي‌ , ادبيات‌ انقلاب‌ اسلامي‌ , ادبيات‌ انقلابي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ متعهد , تحليل‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , ساختار گرايي‌ , کارکرد گرايي‌ , گفتمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی طایفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ , همگرايي‌ , ساختار گرايي‌ , کارکرد گرايي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 (بحثي در فلسفه جديد ذهن)

ذهن مادي

[منبع الکترونیکی] : (بحثي در فلسفه جديد ذهن)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

افلاطون صادقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ذهن , ماده , فلسفه‌ اسلامي‌ , رفتار گرايي‌ , کارکرد گرايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 25