مرور اصطلاحنامه وسواس‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 41
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحیم یوسفی، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فشار رواني‌ , وسواس‌ , هراس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ﺣﺴﻴﻦ زارع، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افسردگي‌ , وسواس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس ابوالقاسمی، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افسردگي‌ , روان‌ کاوي‌ , وسواس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 بررسی نقش جنسیت

پیش بینی وسواس مرگ بر اساس سوگیری های مذهبی

[منبع الکترونیکی] : بررسی نقش جنسیت

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود نجفي، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وسواس‌ , ياس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن معروفی، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفتار درمانگري‌ , وسواس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم فرجاد، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفتار درمانگري‌ , روان‌ رنجوري‌ وسواسي‌ , وسواس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرویز آزادفلاح، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اختلال‌هاي‌ رفتاري‌ , روان‌ رنجوري‌ وسواسي‌ , وسواس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

وسواس از کنترل تا درمان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آخوندزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

درمان‌ , بيماري‌هاي‌ رواني‌ , وسواس‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تقویت اراده

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وفا مشعل، فهیمه حسن، شیما پورمحمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اراده‌ , جنون‌ جواني‌ , وسواس‌ , تمرکز حواس‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منوچهر كامكار، علي دلاور، حسن احدي، حسين آزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , اختلال‌هاي‌ رواني‌ , اضطراب‌ , روان‌ شناسي‌ , وسواس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 41