مرور اصطلاحنامه ضعفاء (راويان‌)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

فهرست

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن حسن طوسي

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

<ال>فهرست , مصادر رجالي شيعه , فهرست‌ ها[1] , فهرست‌ هاي‌ اسامي‌ , کتابشناسي‌ ها , ثقات‌ (راويان‌) , ضعفاء (راويان‌) , علم‌ الحديث‌ , علم‌ الرجال‌ , کتب‌ شيعه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

کامل فی ضعفاء الرجال

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله بن عدی جرجانی؛ تحقیق: سهیل زکار

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم رجال , ضعفاء (راويان‌)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

کامل فی ضعفاء الرجال

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله بن عدی؛ التحقیق: سهیل الزکار، یحیی مختار غزاوی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حديث , علم رجال , ضعفاء (راويان‌)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ضعفاء الکبیر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابی جعفر محمدبن عمروبن موسی بن حماد العقیلی المکی؛ تحقیق: عبدالمعطی امین قلعجی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حديث , راويان , علم رجال , ضعفاء (راويان‌)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن حبان بن احمد ابی حاتم التمیمی البستی؛ تحقیق: محمود ابراهیم زاید

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احاديث‌ اهل‌ سنت‌ , ضعفاء (راويان‌) , محدثان‌ , قرن چهارم

منابع دیجیتالی :

مطالعه