مرور اصطلاحنامه خريدار

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کامران پدرام رازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمع‌ آوري‌ ماليات‌ ها , صورت‌ حساب‌ موجودي‌ , فروش‌ , خريدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 مطالعه اي تحليلي در رويه قضايي كنوانسيون بيع بين المللي كالا

تعهدات خريدار در بيع بين المللي

[منبع الکترونیکی] : مطالعه اي تحليلي در رويه قضايي كنوانسيون بيع بين المللي كالا

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لاري اي. ديمتئو، لوسين جي دووگ، استفاني گرين، ويرجينيا جي. مائورر، ماريسا آنه پاگناتارو؛ مترجم: ماشاءالله بناء نياسري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازرگاني‌ خارجي‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ تجارت‌ , رويه‌ قضايي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , خريدار , مسائل حقوقي , كنوانسيون 1980 آنسيترال , تعهدات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين ابوالحسن تنهايي، عليرضا صنعت خواه، شيرين شيري امينلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار , خدمات‌ رفاهي‌ , خريدار , تعطيلات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمشید سالار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رقابت‌ اقتصادي‌ , خريدار , فلسفه بازاريابي , برنامه‌هاي بازاريابي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اصغر بانويي، محمد جلوداري ممقاني، مجتبي محققي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , پژوهش‌هاي‌ اقتصادي‌ , تقاضا , عرضه‌ , عرضه‌ و تفاضا , عوامل‌ توليد , فرآيند توليد , خريدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي عطافر، سميه محمودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ , رضايت‌ , خريدار , مشتري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمدرضا مهرگان؛ نویسنده همکار: علي محقق, محمد سماواتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , اقتصاد , فناوري‌[1] , خريدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.