مرور اصطلاحنامه فراساختار گرايي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

یک کتاب در یک مقاله

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دان استیور؛ ترجمه و تحقیق: ابوالفضل ساجدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هرمنوتيك فلسفي , معرفي‌ کتاب‌ , الهيات‌ , ساختار گرايي‌ , فلسفه‌ دين‌ , فراساختار گرايي , تمثيل‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا صدريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تقليد هزل‌آلود + , نقد ادبي‌ , ساختار گرايي‌ , فراساختار گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ليلا تفرشي مطلق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ساختار گرايي‌ , فراساختار گرايي , ادبيات مهاجرت , فرا استعمار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدامير عبيدي نيا، علي دلايي ميلان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رو ساخت‌ , ژرف‌ ساخت‌ , حکايت‌ + , ساختار گرايي‌ , فراساختار گرايي , حديقه الحقيقه (ك‍ت‍اب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا تاجيك

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انديشه هاي‌ سياسي‌ , دموکراسي‌[1] , فرا نو گرايي‌ , مارکسيسم‌[1] , هژموني‌ جهاني‌ , فراساختار گرايي , گفتمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تحليل تعاريف نقيضه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا صدريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نقيضه‌ , فراساختار گرايي , انتقاد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهري تلخابي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ساختار گرايي‌ , فراساختار گرايي , ساختار شکني , نويسنده

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تيمور مالمير، حسين اسدي جوزاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ژرف‌ ساخت‌ , ادبيات‌ , رمان‌ , ساختار گرايي‌ , فراساختار گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.