مرور اصطلاحنامه دولت‌هاي محلي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد سعید تسلیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفويض , انتقال‌ قدرت‌ , نظام‌ هاي‌ غير متمرکز , دولت‌هاي محلي , تمرکز سازماني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جميله توکلي نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دولت‌هاي محلي , شورا هاي‌ شهر , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدحسن الامین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بني‌مزيد , تاريخ‌ تشيع‌ , حمدانيان‌ , عرب‌ ها , دولت‌ , شيعيان‌ , دولت‌هاي محلي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسین رحمتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صفويان‌ , تراکم‌ جمعيت‌ , مديريت‌ اداري‌ , ديوان سالاري‌ دولتي‌ , ساختار جمعيتي‌ , دولت‌هاي محلي , توزيع‌ جمعيت‌ , تاریخ اسلام

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا عندليب، محمدعلي ثابت قدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , درآمد ها[2] , فدراليسم‌ , دولت‌هاي محلي , توسعه‌ پايدار , هويت , نابرابري اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين ميرجعفري، كورش هاديان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خوي , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , تاريخ‌ ايران‌ , صفويان‌ , قاجاريه‌ , کرد ها , دولت‌هاي محلي , خاندان دنبلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فريدون اله ياري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكومت و مشروعيت , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , تاريخ‌ ايران‌ , خوارزمشاهيان‌ , عباسيان‌ , عصر خلافت‌ , قراختاييان‌ , مغول‌ , دولت‌هاي محلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرضا ركن الدين افتخاري، جلال عظيمي آملي، مهدي پورطاهري، زهرا احمدي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مازندران , روستا ها[1] , عمران‌ روستايي‌ , دولت‌هاي محلي , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مژگان معلمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دولت‌هاي محلي , تمرکززدايي , كالاهاي داخلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.