مرور اصطلاحنامه توانايي‌ تحصيلي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

توانايي‌ عقلي‌ و هوشي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 16
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صفورا سپهري، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انگيزه‌ پيشرفت‌ , روان‌ شناسي‌ نوجوان‌ , توانايي‌ تحصيلي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افت‌ آموزشي‌ , شکست‌ تحصيلي‌ , موفقيت‌ تحصيلي‌ , آموزش‌ رياضي‌ , توانايي‌ تحصيلي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيد مهدي حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , توانايي‌ تحصيلي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 مطالعه موردی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

بیوریتم و عملکرد تحصیلی

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موردی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی حسینی، علی مهدیزاده اشرافی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جهش‌ تحصيلي‌ , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , موفقيت‌ تحصيلي‌ , توانايي‌ تحصيلي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 مطالعه نقش جنسیت و عملکرد تحصیلی

بررسی خود تنظیمی یادگیری دانش والدین

[منبع الکترونیکی] : مطالعه نقش جنسیت و عملکرد تحصیلی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

معصومه صمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

موفقيت‌ تحصيلي‌ , جنسيت‌ , روان‌ شناسي‌ يادگيري‌ , توانايي‌ تحصيلي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 نقش جنس و رشته تحصیلی

رابطه سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی

[منبع الکترونیکی] : نقش جنس و رشته تحصیلی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سلطان علی کاظمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روان‌ شناسي‌ يادگيري‌ , روان‌ شناسي‌ يادگيري‌ , روش‌ هاي‌ يادگيري‌ , توانايي‌ تحصيلي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 نقش سواد و دست برتری

تحول عادت های شمارش با انگشتان در کودکان خردسال

[منبع الکترونیکی] : نقش سواد و دست برتری

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبی دلبر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روان‌ شناسي‌ کودک‌ , يادگيري‌ کودکان‌ + , توانايي‌ تحصيلي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 نقش واسطه گر خودپنداشت یا حرمت خود؟

سبک های والدگری و پیشرفت تحصیلی

[منبع الکترونیکی] : نقش واسطه گر خودپنداشت یا حرمت خود؟

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شیرین ولی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتماد به‌نفس‌ , توانايي‌ تحصيلي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد عابدی، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اختلال‌هاي‌ يادگيري‌ + , حافظه‌ , يادگيري‌ نوجوانان‌ , توانايي‌ تحصيلي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يحيي صفري، رحمت اله مرزوقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علوم , مطالعه‌ , آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , دانش‌ آموزان‌ راهنمايي‌ , توانايي‌ تحصيلي‌ , آموزش , پيشرفت تحصيلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 16