مرور اصطلاحنامه توزيع‌ کتاب‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 14
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد کتاب‌ , ترويج‌ مطالعه‌ , شمارگان‌ کتاب‌ , کارگزاران‌ کتاب‌ , نمايشگاه‌ هاي‌ کتاب‌ , حمايت‌ از مصرف‌ کنندگان‌ , کمک‌ هاي‌ اقتصادي‌ , نشر , توزيع‌ کتاب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

نبض کتاب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ورا شیپونوا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تازه‌هاي‌ کتاب‌ , شمارگان‌ کتاب‌ , مبادله‌ کتاب‌ , نمايشگاه‌ هاي‌ کتاب‌ , نشر , روسيه , توزيع‌ کتاب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

بازار کتاب روسیه در سال 2009

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ماریا چیسکیس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تازه‌هاي‌ کتاب‌ , مبادله‌ کتاب‌ , مطالعه‌ , نمايشگاه‌ هاي‌ کتاب‌ , نشر , روسيه , توزيع‌ کتاب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لاريسا رومانوفسكايا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تازه‌هاي‌ کتاب‌ , مطالعه‌ , نشر , نظام‌ جهاني‌ , سطح‌ فرهنگ‌ , روسيه , توزيع‌ کتاب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

کتاب های الکترونیکی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روسيه , تازه‌هاي‌ کتاب‌ , مطالعه‌ , نشر الکترونيکي‌ , توزيع‌ کتاب‌ , وب‌سايت‌ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

خوراک گرانبها برای عقل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یلنا زیبروا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تازه‌هاي‌ کتاب‌ , مبادله‌ کتاب‌ , مطالعه‌ , نمايشگاه‌ هاي‌ کتاب‌ , نشر , روسيه , توزيع‌ کتاب‌ , کتاب فروشي‌ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تازه‌هاي‌ کتاب‌ , مطالعه‌ , نمايشگاه‌ هاي‌ کتاب‌ , نشر , روسيه , توزيع‌ کتاب‌ , کتاب فروشي‌ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوذر ابراهیمی ترکمان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتاب‌ ها , نمايشگاه‌ هاي‌ کتاب‌ , نشر , مطالعه‌ , روسيه , توزيع‌ کتاب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 افسانه ها و واقعیت

بازار کتاب روسیه

[منبع الکترونیکی] : افسانه ها و واقعیت

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مارینا لوینا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تازه‌هاي‌ کتاب‌ , کتاب‌ ها[2] , نمايشگاه‌ هاي‌ کتاب‌ , نشر , روسيه , توزيع‌ کتاب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

راه گشایی برای کتاب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کنستانتین چچنف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نمايشگاه‌ هاي‌ کتاب‌ , ناشران‌ , نشر , روسيه , توزيع‌ کتاب‌ , کتاب فروشي‌ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 14