مرور اصطلاحنامه توسعه‌ مديريت‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 63
دیدگاه مدیران میانی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارزیابی نیازهای توسعه و پرورش مدیران

[منبع الکترونیکی] : دیدگاه مدیران میانی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احسان زارعی و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمارستان‌ها , مسئوليت‌ مديران‌ , توسعه‌ مديريت‌ , مديران , عملكرد مديران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پرسشهای خودآموز برای مدیران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی مفتخر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيوه‌ هاي‌ رهبري‌ , مديريت‌ , پرسش‌ , توسعه‌ مديريت‌ , مديران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بازخور 360 درجه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اصغر فانی، طیبه عباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , پژوهش‌ در مديريت‌ , شيوه‌ هاي‌ رهبري‌ , کارکنان‌ , توسعه‌ مديريت‌ , مديريت کيفيت , مديران , مديريت توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود مهدوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , مديريت‌ , عمران‌ روستايي‌ , نظام‌ هاي‌ مديريت‌ اطلاعات‌ , توسعه‌ مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

The Management of Mergers and Acquisitions

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Philippe Very

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

روان‌ شناسي‌ مديريت‌ , مديريت‌ , بهره وري‌ , توسعه‌ مديريت‌ , مديريت راهبردي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی ثقفی و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزان‌ درسي‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , توسعه‌ مديريت‌ , طرح درس , اخلاق حرفه‌اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پروژه مهر 82

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا کچوئیان جوادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مراکز آموزشي‌ , توسعه‌ مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داوود مهدوی، امیر مسعود عرب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , مديريت‌ مالي‌ , توسعه‌ مديريت‌ , مدل سنجش متوازن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزیزالله رودینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , مديريت‌ بحران‌ , توسعه‌ مديريت‌ , مديريت شهري , بحران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر آزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ , توسعه‌ مديريت‌ , آنتروپي , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 63