مرور اصطلاحنامه توسعه‌ منطقه‌اي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
: مطالعه موردی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

توسعه ای منطقه ای، ماموریت اصلی پارکهای علم و فناوری

[منبع الکترونیکی] : : مطالعه موردی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی کشمیری، سیدمحمود حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توسعه‌ منطقه‌اي‌ , پارک‌هاي علمي , برنامه چهارم توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Understanding Islam [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسلام‌[1] , اسلام‌شناسي‌ , قرآن‌[1] , توسعه‌ فرهنگي‌ , توسعه‌ منطقه‌اي‌ , کشورهاي اسلامي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا حافظ نيا، هادي اعظمي، پيروز مجتهدزاده، زهرا احمدي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آفريقا , جغرافياي‌ سياسي‌ , روابط بين‌ الملل‌ , سياست‌ خارجي‌[1] , سياست‌ منطقه‌اي‌[1] , قدرت‌ بين‌ المللي‌ , قدرت‌ سياسي‌ , توسعه‌ منطقه‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود تقوايي، حميدرضا وارثي، رعنا شيخ بيگلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ شهري‌ , توسعه‌ منطقه‌اي‌ , توسعه‌يافتگي‌ , نابرابري منطقه اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرانك سيف الديني، موسي پناهنده خواه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ شهري‌ , سياست‌ منطقه‌اي‌[1] , تمرکزگرايي , توسعه‌ منطقه‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي جديدي مياندشتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عمران‌ شهري‌ , مديريت‌ اعتبارات‌ , منابع‌ مالي‌ , شهرداري‌ ها , توزيع‌ , توسعه‌ منطقه‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر ضرابي، ميرنجف موسوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يزد , جامعه‌ شهري‌ , جغرافياي‌ شهري‌ , جمعيت‌ شهري‌ , اقتصاد , توسعه‌ منطقه‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود تقوايي، حميدرضا وارثي، حجت شيخي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

همدان , عمران‌ شهري‌ , کلان شهر ها , توسعه‌ منطقه‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد ياسوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ دولتي‌ , توسعه‌ منطقه‌اي‌ , شاخص‌هاي توسعه , استان خراسان رضوي , پخشايش فضايي , نابرابري منطقه اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي موحد، ماندانا مسعودي راد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بروجرد , اقتصاد منطقه‌اي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , توسعه‌ منطقه‌اي‌ , شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12