مرور اصطلاحنامه توقيف‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم زماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مدعي عليه , حقوق بين المللي , معاهدات‌ + , حقوق‌ بشر , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ , زنداني‌ کردن‌ , عهد نامه‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , توقيف‌ , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس زراعت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آدم ربايي , جرم‌ شناسي‌ , اخفاء مقصرين‌ , حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ , مجازات‌ ها , توقيف‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر کوشا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قرار موقت‌ , توقيف‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدعباس پورهاشمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ اسلامي‌ , زندان‌ها , توقيف‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود صابر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت , معيار ها , آيين‌ دادرسي‌ کيفري‌ , تحقيقات‌ مقدماتي‌ , حقوق‌ تطبيقي‌ , حقوق‌ جزا , توقيف‌ , متهم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد آشوري، محمدعلي بهمني قاجار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آزادي‌ سياسي‌ , امنيت‌ , حقوق‌ بشر , حقوق‌ فردي‌ و اجتماعي‌ , حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ , دادستان‌ , کميسيون‌ حقوق‌ بشر , توقيف‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي حاتمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گوانتانامو , حقوق‌ بشر , حقوق‌ بين‌ الملل‌ عمومي‌ , کميسيون‌ حقوق‌ بشر , توقيف‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.