مرور اصطلاحنامه تک‌گويي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل حري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , تک‌گويي , گفتمان , سيال سازي ذهن , روايت شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي محمودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

داستان‌ , تک‌گويي , سيال سازي ذهن , غيبت بدون حضور مخاطب , تداعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل حري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تک‌گويي , گفتمان , سيال سازي ذهن , روايت شناسي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

گونه هاي تك گويي در مثنوي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه معين الديني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خاطر , ادبيات‌ فارسي‌ , مثنوي‌ , نمايشنامه‌ها , گفتگو , تک‌گويي , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گفت و شنود (دیالوگ)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود عبادیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پديدارشناسي‌ , شناخت‌ , تک‌گويي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مفاهيم ادبيات واقع گرايي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرويز معتمدي آذري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ معاصر , پژوهش‌هاي‌ ادبي‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , واقع‌ گرايي‌ , هستي‌ شناسي‌ , تک‌گويي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روش روايت با راوي شخصي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرويز معتمدي آذري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ , رمان‌ , تک‌گويي , ادبيات روايي , روايت + , روايت گري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي محمودي، هاشم صادقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خاطر , ادبيات‌ معاصر , داستان‌ , تک‌گويي , سيال سازي ذهن , روايت + , تداعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گونه هاي تک گويي در مثنوي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه معين الديني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خاطر , ادبيات‌ داستاني‌ , مثنوي‌ , نمايشنامه‌ها , گفتگو , تک‌گويي , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود فروزنده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خاطر , داستان‌ , تک‌گويي , سيال سازي ذهن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.