مرور اصطلاحنامه بوميان

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

Aboriginal Australians [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Nicolas Peterson

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , استراليا , جغرافيا , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , بوميان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Sacagawea [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

James P. Ronda

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , بوميان , ايالات متحده آمريكا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Geronimo [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقوام‌ و عشاير , سرخ‌ پوستان‌ , بوميان , ايالات متحده آمريكا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Native American Architecture [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Leland M. Roth

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ معماري‌ , طراحي‌ معماري‌ , معماري‌ , بوميان , ايالات متحده آمريكا , امريكاي شمالي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Native American Policy [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Sharon OBrien

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بوميان , ايالات متحده آمريكا , سياست‌ گذاري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Arlene Hirschfelder, Ned Blackhawk, Trudy Griffin-Pierce, David J. Meltzer, Carl Waldman

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ سياسي‌ , جامعه‌ شناسي‌ , فرهنگ‌ بومي‌ , بوميان , امريكاي شمالي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Native American Art [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Judith Ostrowitz

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ هنر , هنر[1] , امريكا , بوميان

منابع دیجیتالی :

مطالعه