مرور اصطلاحنامه رياضي‌دانان

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

گفت و شنودهايي در رياضيات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آلفرد رنيي؛ مترجم: سعيد قهرماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم رياضي , رياضيات‌ , فلسفه‌ , رياضي‌دانان , رياضي كاربردي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آشنايي با ماتريسها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم رياضي , رياضيات‌ , رياضي‌دانان , رياضي كاربردي , ماتريس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رياضيدانان مسلمان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسلمانان , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , دانشمندان‌ , رياضيات‌ , رياضي‌دانان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محيط طباطبايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , ايران‌شناسي‌ , نامه‌ ها , آثار ادبي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , دانشمندان‌ , رياضي‌دانان , پادشاهان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خیام یا شاعر ریاضی دان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدضیاء هشترودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شاعران‌ , شعر , نقد ادبي‌ , رياضي‌دانان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصرت الله کاسمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ها , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , کتابشناسي‌ موضوعي‌ , رياضي‌دانان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرويز اذكايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسماعيليه‌ , سياست‌ مداران‌ , رياضي‌دانان , مشاهير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شیخ حبیب الله ذوالفنون

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مظفر شاهدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , رياضي‌دانان , عالمان شيعه , تاریخ معاصر ایران

منابع دیجیتالی :

مطالعه

استوره های ریاضی و نجوم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رياضيات‌ , علم‌ هيات‌ , هندسه‌ , رياضي‌دانان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.