مرور اصطلاحنامه ربات‌ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
: روبات تعقیب خط با میکروکنترلر AVR

مکاترونیک و روباتیک

[منبع الکترونیکی] : : روبات تعقیب خط با میکروکنترلر AVR

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد فتوحی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مهندسي‌ مکانيک‌ , ربات‌ها , مهندسي مکاترونيک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: A Beginner’s Guide to Robotics Projects Using the PICmicro

PIC Robotics

[منبع الکترونیکی] : : A Beginner’s Guide to Robotics Projects Using the PICmicro

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

John Iovine

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مهندسي‌ , مهندسي‌ نرم‌ افزار , ربات‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ANATOMY OF A ROBOT

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

CHARLES M. BERGREN

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ هاي‌ برنامه‌ نويسي‌ , علم‌ رايانه‌ , ربات‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ژاپن
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر خسروی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ژاپن , قدرت‌ رقابتي‌ , توسعه‌ صنعتي‌ , ربات‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم حسين آبادى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هوش‌ مصنوعي‌ , ربات‌ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داود محب علی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , نظارت‌ ماشيني‌ , ربات‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامعلي منتظر، مهدي ذبيحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازيابي‌ اطلاعات‌ , کاربران‌ اطلاعات‌ , آموزش‌ رسانه‌اي‌ , اينترنت , موتورهاي جستجو , ربات‌ها , دانشگاه پيام نور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجهيزات‌ پزشکي‌ , ربات‌ها , ريز فناوري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داود نادري، سهيل گنجه فر، محمد مصدق زاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , علوم‌ تجربي‌ , فناوري‌ , مکانيک‌ , مهندسي‌ مکانيک‌ , ربات‌ها , ديناميک , مدل شبكه عصبي , مدلسازي , الگوريتم ژنتيك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محرم حبيب نژاد كورايم، خالد نجفي، مهدي بامداد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علوم‌ تجربي‌ , فناوري‌ , مکانيک‌ , مهندسي‌ مکانيک‌ , ربات‌ها , ديناميک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11