مرور اصطلاحنامه دانش بومي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی پایا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , توسعه‌ درون‌زا , توسعه‌ ملي‌ , دانش بومي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 انتقادات و راهکارها

علوم انسانی - اجتماعی از بحران تا بومی سازی

[منبع الکترونیکی] : انتقادات و راهکارها

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهلا باقری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علوم‌ اجتماعي‌ , علوم انساني , دانش بومي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمدرضا علائی طباطبایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نوآوري‌ هاي‌ علمي‌ , دانش بومي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جلوه های بهره وری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , صنايع‌ ماشين‌ سازي‌ , دانش بومي , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن لباف، محمدرضا دلوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , وجدان‌ کاري‌ , دانش بومي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , مديريت‌ توليد , اقتصاد ملي‌ , بازار داخلي‌ , دانش بومي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حوزه، دانشگاه و دانش بومی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم فیاض

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وحدت , دانشگاهها , حوزه‌ هاي‌ علميه‌ , دانش بومي , انقلاب اسلامی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

معصومه ارفعي، آزيتا زند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , بخش‌ کشاورزي‌ , مصرف‌ , دانش بومي , آب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بومی کردن اینترنت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه کننده: حمید ضیایی پرور؛ مصاحبه شونده: یحیی کمالی پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اينترنت , دانش بومي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل مروی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قناعت , دين و توسعه , اسلام وتوسعه اقتصادي , تاريخ‌ معاصر ايران‌ , دوره‌ پهلوي‌ , کشور هاي‌ توسعه‌ يافته‌ , استقلال‌ , انديشه‌ سياسي‌ امام‌ خميني‌ , انديشه هاي‌ سياسي‌ سلطه‌ , جامعه‌ صنعتي‌ , جامعه‌ نوين‌ , استقلال‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌ بومي‌ , توسعه‌ صنعتي‌ , توسعه طلبي , دانش بومي , امام خمینی (ره)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 15