مرور اصطلاحنامه شخص ثالث

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

پرداخت به شخص ثالث

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد باقری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مجهول المالك , شخص ثالث

منابع دیجیتالی :

مطالعه

اسناد الكترونيكي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود عرفاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استراق سمع , اسناد , حقوق‌ قرارداد ها , علم‌ رايانه‌ , فناوري‌ , شخص ثالث , تجارت الکترونيکي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن ايزانلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه گر , متعاقدان بيمه , شرط به نفع ثالث , بيمه‌ شخص‌ ثالث‌ , جبران‌ خسارت‌ (حقوق‌) , مسئوليت‌ مدني‌ , شخص ثالث

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفي محقق داماد، فرزان منشي زاده طهراني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصيل ( طرف عاقد فضولي ) , آزادي‌ کار , حق‌ العمل‌ کاري‌ , حقوق‌ اروپاي‌ غربي‌ , حقوق‌ اسلامي‌ , دعاوي‌[1] , شخص ثالث

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدمهدي قبولي درافشان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استناد ( دليل ) , حق‌ ديني‌ , حق‌ عيني‌ اصلي‌ , حقوق‌ مدني‌ , قرارداد ها , شخص ثالث

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فضل الله موسوي، مهدي موسوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قضاوت , قضاوت فوري , مدعي , مدعي عليه , آيين دادرسي , حقوق‌ اروپاي‌ غربي‌ , شخص ثالث

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سام محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرط به نفع ثالث , شخص ثالث , قانون مدني , ماهيت‌ حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: سيدمصطفي محقق داماد؛ نویسنده همکار: محمود صادقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق , تعهد , اماميه‌ , شخص ثالث

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.