مرور اصطلاحنامه سياست جنايي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

مجازات های جایگزین حبس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرش تقوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حبس ( عقوبت ) , زنداني‌ کردن‌ , مجازات‌ ها , آموزش‌ بزهکاران‌ , سياست جنايي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رنالد اتنف؛ ترجمه: حسین نجفی ابرندآبادی؛ تحقیق: اسماعیل رحیمی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بزهکاري‌ , جرم‌ شناسي‌ , مراکز پژوهش‌ , سياست جنايي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن رهامي، عليمراد حيدري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جرم ( خاص ) , بزهکاري‌ , جرايم‌ اجتماعي‌ , سياست جنايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر كاتوزيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , ثبت‌ اسناد , حقوق‌ ثبت‌ , دعاوي‌[1] , دفاتر اسناد رسمي‌ , سياست جنايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نادر نوروزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جرم‌ شناسي‌ , حقوق‌ جزا , نظم‌ عمومي‌ , جرم‌ , سياست جنايي , راهبرد‌ها , جرم انگاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هما داودي گرمارودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسئوليت کيفري در مکتب نئوکلاسيک حقوق جزا , حقوق‌ جزا , کلاسيسم‌ جديد , جهاني شدن , سياست جنايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صادق سليمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مجرم , جرايم‌ اقتصادي‌ , جرايم‌ سازمان‌ يافته‌ , کلاه‌ برداري‌ , سياست جنايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد حاجي ده آبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امورحسبيه , جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ , مسئوليت‌ اجتماعي‌ , جبران‌ خسارت‌ (حقوق‌) , مسئوليت‌ مدني‌ , زکات‌ , سياست جنايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي خالقي، حميدرضا جاويدزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جرايم‌ بين‌ المللي‌ , حقوق‌ بشر , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ جزاي‌ بين‌ المللي‌ , نسل‌ کشي‌ , سازمان‌ ملل‌ متحد , سياست جنايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 (بررسي سياست جنايي کشورهاي غربي)

مشارکت مردم در فرآيند کيفري

[منبع الکترونیکی] : (بررسي سياست جنايي کشورهاي غربي)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ولي رستمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آيين دادرسي كيفري , حقوق جزا , مسئوليت كيفري , مشارکت‌ اجتماعي‌ , حقوق‌ اروپاي‌ غربي‌ , سياست جنايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.