مرور اصطلاحنامه کتيبه ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 42
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کوروش شهرکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , کتيبه‌ شناسي‌ , کتيبه ها , تخت جمشيد

خطوط و کتیبه های اسلامی 1

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا ابوئی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

کتيبه‌ شناسي‌ , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , خط کوفي‌ , خط , کتيبه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نقش پارسی برا حجار هند

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اصغر حکمت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

هندوستان , سنگ‌ها , کتيبه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

باختر به روایت تاریخ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هایده معیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ ايران‌ , تاريخ‌ تمدن‌ , ايران , کتيبه ها , باختریان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گنجينه آثار تاريخي اصفهان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لطف الله هنرفر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اصفهان , آثار تاريخي‌ , آرامگاه‌ها , ايلخانان‌ , تاريخ‌ ايران‌ , دوره‌ پهلوي‌ , سلجوقيان‌ , صفويان‌ , قاجاريه‌ , شهر هاي‌ تاريخي‌ , بناهاي‌ تاريخي‌ , کتيبه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اعظم السادات راستی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هخامنشيان‌ , بناهاي‌ تاريخي‌ , بناهاي‌ يادبود , کتيبه ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بدرالزمان قریب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌ باستان‌ + , هخامنشيان‌ , آواشناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , کتيبه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمیله حسن زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسي‌ , تاريخ‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ , کتيبه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود جعفری دهقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسي‌ , کتيبه‌ شناسي‌ , کتيبه ها , كتيبه سرخ كتل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جابر عناصری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امام زاده , تعزيه‌خواني‌ , معماري‌ اسلامي‌ , تشيع‌ , تکيه‌‌ها , زيارتگاه‌ ها , سقا خانه‌ ها , کتيبه ها , اماکن‌ مذهبي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 42