مرور اصطلاحنامه تغيير کاربري

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 20
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ارسلان کرم سیما، غلامرضا محسنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمارستان‌ها , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , بهره وري‌ , انبار‌ها , تغيير کاربري , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ایستگاه صادقیه
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبی رفیعیان، حدیثه عسگری تفرشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازسازي‌ شهري‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , حمل‌ و نقل‌ شهري‌ , خدمات‌ شهري‌ , مترو ها , تغيير کاربري , ارزش افزوده

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ميرستار صدرموسوي، رسول قرباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسكو , اراضي‌ کشاورزي‌ , تخريب‌ محيط زيست‌ , تغيير کاربري , کاربري اراضي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عین الله احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , بازسازي‌ اقتصادي‌ , مديريت تغيير , توسعه‌ فناوري‌ , تغيير کاربري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

براتعلي خاكپور، سعدالله ولايتي، قاسم كيانژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بابل , جغرافيا , جغرافياي‌ شهري‌ , تغيير کاربري , کاربري اراضي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن احدنژاد روشتي، علي زلفي، حسين شكري پور ديزج

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اردبيل , آمايش‌ سرزمين‌ , عمران‌ شهري‌ , پيش‌بيني , تغيير کاربري , کاربري اراضي , سيستم اطلاعات جغرافيايي , تصاوير ماهواره‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن حكمت نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهاباد , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , شهر[2] , تغيير کاربري , کاربري اراضي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عطااله كلارستاقي، محمود حبيب نژاد، حسن احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجن , راه‌ ها , زلزله‌ , تغيير کاربري , کاربري اراضي , تصاوير هوايي , حوضه آبخيز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد رضايي بنفشه، هاشم رستم زاده، بختيار فيضي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , جنگل , ارزشيابي‌[2] , دما , تغيير کاربري , هواشناسي , غرب , ارسباران , سوزباد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منوچهر فرج زاده اصل، مهنام فلاح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجن , پوشش‌ گياهي‌ , رودخانه‌ ها , سيلاب‌ ها , تغيير کاربري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 20