مرور اصطلاحنامه کاربري اراضي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 72
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی اشلقی، فیروز جمالی، میرستار صدر موسوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمارستان‌ها , خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , طراحي‌ , کاربري اراضي , مكان يابي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

یک مطالعه مورد شناسی منطقه 3 شهر زاهدان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین یغفوری و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زاهدان ( سيستان و بلوچستان ) , بيمارستان‌ها , کاربري اراضي , اراضي شهري , سيستم اطلاعات جغرافيايي , برنامه ريزي شهري , مدل AHP , مكان يابي , مکان یاب GIS

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر پورمعلم و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حمل‌ و نقل‌ , حمل‌ و نقل‌ بين‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ عمومي‌ , کاربري اراضي , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مشاور حقوقي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمشيد رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عوارض‌ , شهرداري‌ ها , کاربري اراضي , اراضي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نمونه موردی: ایستگاه صادقیه
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبی رفیعیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , مترو ها , توسعه‌ حمل‌ و نقل‌ , کاربري اراضي , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر عظیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بلاياي‌ طبيعي‌ , توسعه‌ پايدار , کاربري اراضي , مديريت شهري , سكونتگاه , توسعه كالبدي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر ضرابي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايذه , ارزيابي‌ طرح‌ها , کاربري اراضي , توسعه كالبدي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسد رازانی، علی عسگری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دورود , برنامه‌ريزي‌ , کاربري اراضي , اراضي شهري , سيستم اطلاعات جغرافيايي , برنامه ريزي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كريم حسين زاده دلير، سعيد ملكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کاربري اراضي , برنامه ريزي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ميرستار صدرموسوي، رسول قرباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسكو , اراضي‌ کشاورزي‌ , تخريب‌ محيط زيست‌ , تغيير کاربري , کاربري اراضي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 72