مرور اصطلاحنامه غرب شناسي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 71
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

على شفابخش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسفه اسلامي , فلسفه غرب , غرب شناسي , اسلامی سازی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

نخستینها و ترینها

نگاهی تطبیقی به کتب الاوائل و کتاب گینس

[منبع الکترونیکی] : نخستینها و ترینها

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا روح اللهی امیری، ناهید طیبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرق‌ شناسي‌ , اسلام , غرب شناسي , رکوردهای گینس (کتاب)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

در غرب خبري نيست

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اريش ماريا رمارك؛ مترجم: هادي سياح سپانلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , رمان‌ , جنگ‌ , غرب شناسي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

در كنار يكديگر اما...

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صادق طباطبايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , نقد کتاب‌ , انديشه هاي‌ سياسي‌ غرب‌ , نو گرايي‌[1] , تمدن‌ غرب‌ , غرب شناسي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمع آوری و تدوین: امیر قربانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فرهنگ و توسعه , توسعه جهاني وصلح جهاني , توسعه وانسان , شهدا , خاطرات‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , سينما , غرب‌ گرايي‌ + , فرهنگ‌ غرب‌ , نقد فيلم‌ , هنر اسلامي‌ , غرب شناسي , انقلاب اسلامي ايران , کارگرداني , غرب , توسعه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبی امیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ اسلامي‌ , خرد گرايي‌[1] , غرب شناسي , چشم انداز ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Sayyid Mohammad Khatami

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرق‌ شناسي‌ , اسلام‌[1] , غرب شناسي , عقايد اسلامي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تمدن زايي شيعه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر طاهرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

کتاب‌ ها , مصاحبه‌ , تشيع‌ , تمدن‌ اسلامي‌ , اسلام , تمدن‌ غرب‌ , غرب شناسي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر طاهرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انقلاب‌ اسلامي‌ , تاريخ‌ ايران‌ , کتاب‌ ها , غرب شناسي , انقلاب اسلامي ايران

منابع دیجیتالی :

مطالعه

علل تزلزل تمدن غرب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر طاهرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

رنسانس , کتاب‌ ها , فرهنگ‌ غرب‌ , اسلام , تمدن‌ غرب‌ , غرب شناسي , بحران‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 71