مرور اصطلاحنامه خزندگان

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 22

Newt [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جانور شناسي , حيوانات , خزندگان , سمندر

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Salamander [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

William S. Osborne

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جانور شناسي , حيوانات , خزندگان , سمندر

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Iguana [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جانور شناسي , حيوانات , خزندگان , سوسمار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Rattlesnake [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

John L. Behler

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جانور شناسي , حيوانات , خزندگان , مار زنگي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Monitor (lizard) [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جانور شناسي , حيوانات , خزندگان , مارمولك

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Tortoise [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جانور شناسي , حيوانات , خزندگان , لاك پشت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Reptile [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

James H. Harding

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جانور شناسي , حيوانات , خزندگان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Toad [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جانور شناسي , حيوانات , خزندگان , وزغ

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Turtle [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

James H. Harding

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جانور شناسي , حيوانات , خزندگان , لاك پشت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Gila Monster [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جانور شناسي , حيوانات , خزندگان , سوسمار , مارمولك

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 22