مرور اصطلاحنامه جنين

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 51
عکس هایی از ابتدای شکل گیری جنین

لقاح تا تولد

[منبع الکترونیکی] : عکس هایی از ابتدای شکل گیری جنین

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گردآورنده: محمد یونسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

لقاح , تولد , کتاب‌هاي مصور , جنين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فتح الله قربانی، ابراهیم ابراهیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باروري‌ , علوم‌ پزشکي‌ , فقه‌ , جنين , چندقلویی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد موسوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افغانستان , ايران , مجازات در قانون مجازات اسلامي , حقوق‌ جزا , سقط جنين‌ , جنين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مولودین

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حنين بن اسحاق: محقق: يوسف حبي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بيماري‌ها , سقط جنين‌ , علوم‌ پزشکي‌ , تولد , جنين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فریبا اسماعیلی و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست‌ شناسي‌ , جنين , مرغ , كشت سلولي , مایع آمینوتیک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه ولى زاده، سيده فاطمه قاسمى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شير مادر , تغذيه‌ کودکان‌ , جنين

منابع دیجیتالی :

مطالعه

اهداي جنين در اسلام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد رضا هفت تنانيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احکام‌ شرعي‌ , اسلام‌[2] , جنين

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مژگان حسيني، كاظم پريور، محمدحسين قهرماني، ناصر استاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست شناسي جانوري , جنين , پروتئين , سيتولوژي , موش , مرگ سلولي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالحسين شاهوردي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کاشت‌ جنين‌ , جنين , سيتولوژي , موش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدعليرضا مصباح نمين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جنسيت‌ , جنين , كروموزوم , سيتولوژي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 51