مرور اصطلاحنامه مديريت روستايي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 22
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد محمدقلی نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعاون , کشاورزي‌ , ترويج‌ کشاورزي‌ , مديريت روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم صدقیانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تامين‌ اجتماعي‌ , جامعه‌ روستايي‌ , خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , تامين‌ اجتماعي‌ , بهداشت‌ , مديريت روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موردي استان خراسان جنوبي در سال 1386

نقش راهكارهاي اجتماعي در افزايش بهره وري و كارايي در تعاونيهاي توليد گندم

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موردي استان خراسان جنوبي در سال 1386

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهديه سالاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , عمران‌ روستايي‌ , مديريت روستايي , استان خراسان جنوبي , گندم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا سلیمان پور، جمال فرج الله حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمعيت‌ روستايي‌ , عمران‌ روستايي‌ , مديريت روستايي , مشاركت مردم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرضا رکن الدین افتخاری، جانعلی بهزادنسب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , عمران‌ روستايي‌ , خرد گرايي‌ انتقادي‌ , مديريت روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لهراسب امیری اردکانی، غلامحسین زمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , ترويج‌ کشاورزي‌ , جمعيت‌ روستايي‌ , عمران‌ روستايي‌ , منابع‌ طبيعي‌ , مديريت روستايي , پروژه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يوسف قنبري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافياي‌ انساني‌ , عمران‌ روستايي‌ , جهانگردي‌ , مديريت روستايي , اقتصاد روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي حاجي نژاد، مرضيه نوري، زينب فضلعلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , روستا ها[1] , عمران‌ روستايي‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات , مديريت روستايي , بهره برداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرضا ركن الدين افتخاري، مهدي پورطاهري، طاهره صادقلو، حمدالله سجاسي قيداري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گلستان , سيل‌ زدگان‌ , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , جغرافياي‌ روستايي‌ , روستا ها[1] , بلاياي‌ طبيعي‌ , سيل‌ , مديريت روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي پورطاهري، مجيد پريشان، عبدالرضا ركن الدين افتخاري، علي عسگري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان قزوين , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , روستا ها[1] , بلاياي‌ طبيعي‌ , زلزله‌ , خطر پذيري , مديريت روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 22