مرور اصطلاحنامه گياهان آپارتماني

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

گل ها و گیاهان آپارتمانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پیر گیزانس؛ مترجم: محمدرضا شجاع رضوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

گياهان , پرورش گياهان , گل‌ها , گياهان آپارتماني

گلکاری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبی شریعت پناهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گياه شناسي , گل کاري , گل‌ها , گياهان آپارتماني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

گلکاری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبی شریعت پناهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گل کاري , گل‌ها , گياهان آپارتماني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

معرفی گیاه کروتون

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حامد کاوه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پرورش گياهان , گياهان آپارتماني

منابع دیجیتالی :

مطالعه