مرور اصطلاحنامه صندوق‌هاي قرض الحسنه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامحسین تقی نتاج، مصطفی رحیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانک‌ها , حسابداري‌ , سياست‌ هاي‌ سرمايه‌ گذاري‌ , بازار‌هاي مالي , صندوق‌هاي قرض الحسنه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

محرومان‌ جامعه‌ , کمک‌ هاي‌ اقتصادي‌ , صندوق‌هاي قرض الحسنه , سخنراني‌ , سال 1368

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اکبر کمیجانی، علی اصغر هادوی نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار اقتصادي‌ , قرض‌ الحسنه‌ , قرض‌ , اسلام , آثار اجتماعي , صندوق‌هاي قرض الحسنه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید حبیبیان نقیبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اجتماعي‌ , سپرده‌ هاي‌ قرض‌ الحسنه‌ , قرض‌ الحسنه‌ , صندوق‌هاي قرض الحسنه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحمت ميرزايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعاون , جوانرود , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , صندوق‌هاي قرض الحسنه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس عرب مازار، سعيد كيقبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانکداري‌ اسلامي‌ , پس‌اندازها , سپرده‌ هاي‌ قرض‌ الحسنه‌ , قرض‌ الحسنه‌ , وام‌ بانکي‌ , وام‌ ها , حساب هاي جاري , صندوق‌هاي قرض الحسنه , عمليات بانكي

منابع دیجیتالی :

مطالعه