مرور اصطلاحنامه شاخص‌هاي توسعه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 32
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرضا نوروزی چاکلی، محمد حسن زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شاخص‌ ها , ارزشيابي‌[2] , سنجش‌ آموزش‌ و پرورش‌ , شاخص‌هاي توسعه , نوآوري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مصطفی صفوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استانداردهاي‌ کيفي‌ , رهبري‌ , فرماندهي‌ نظامي‌[1] , شاخص‌هاي توسعه , ديجيتال

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ميرعبداله حسيني، تقي هومن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

افريقا , شاخص‌ ها , بازرگاني‌ خارجي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , شاخص‌هاي توسعه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا درباری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , مديريت‌ مالي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , توسعه‌نيافتگي‌ اقتصادي‌ , شاخص‌هاي توسعه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

زن، آموزش و توسعه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهناز رونقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رنسانس , تاريخ‌ باستان‌ , زنان‌ , جهان‌ سوم‌ , کشورهاي عربي , شاخص‌هاي توسعه , آموزش , آموزش و پرورش , توسعه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه گلابي، فتانه حاجيلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان آذربايجان شرقي , جامعه‌ شناسي‌ , زنان‌ , مشارکت‌ سياسي‌ , حقوق‌ زنان‌ , انجمن‌ها[1] , گرايش‌ هاي‌ سياسي‌ , جامعه‌شناسي‌ سياسي‌ , شاخص‌هاي توسعه , عضويت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حیران پورنجف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايلام , انحرافات اجتماعي , آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ , خود کشي‌ , زنان‌ , توسعه‌نيافتگي‌ , شاخص‌هاي توسعه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود تقوايي، صفر قائدرحمتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان‌ , جغرافيا , توسعه‌ فرهنگي‌ , شاخص‌هاي توسعه , پخشايش فضايي , نابرابري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

باسم پورسعید

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسلام وسلامت محيط زيست , حفاظت‌ محيط زيست‌ , تخريب‌ محيط زيست‌ , محيط زيست‌ , طبيعت , توسعه‌ پايدار , شاخص‌هاي توسعه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نظام الدين مكيان، آزاده سعادت خواه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يزد , جامعه‌ شهري‌ , برنامه‌هاي‌ توسعه‌ , پژوهش‌هاي‌ اقتصادي‌ , رشد اقتصادي‌ , اندازه‌گيري‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[2] , شاخص‌هاي توسعه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 32