مرور اصطلاحنامه اراضي شهري

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 38
یک مطالعه مورد شناسی منطقه 3 شهر زاهدان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین یغفوری و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زاهدان ( سيستان و بلوچستان ) , بيمارستان‌ها , کاربري اراضي , اراضي شهري , سيستم اطلاعات جغرافيايي , برنامه ريزي شهري , مدل AHP , مكان يابي , مکان یاب GIS

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مشاور حقوقي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمشيد رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عوارض‌ , شهرداري‌ ها , کاربري اراضي , اراضي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مشاور حقوقی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمشید رضایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان كرمان , ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ , شهرداري‌ ها , اراضي شهري , مالكيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسد رازانی، علی عسگری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دورود , برنامه‌ريزي‌ , کاربري اراضي , اراضي شهري , سيستم اطلاعات جغرافيايي , برنامه ريزي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 تفكيك و آماده‌ سازي اراضي

حقوق شهري و قوانين شهرسازي

[منبع الکترونیکی] : تفكيك و آماده‌ سازي اراضي

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شهر نشيني‌ , بازسازي‌ شهري‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , اراضي شهري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 تفكيك و آماده‌ سازي اراضي

حقوق شهري و قوانين شهرسازي

[منبع الکترونیکی] : تفكيك و آماده‌ سازي اراضي

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازسازي‌ شهري‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , شهر هاي‌ جديد , عمران‌ شهري‌ , اراضي شهري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

[توصیف شهر سيزاغ]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شراره قناويزچيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار تاريخي‌ , اراضي شهري , موقعيت جغرافيايي , مناطق اقليمي , سيزاع

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر ضرابی ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايذه , بازسازي‌ شهري‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , اراضي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 طراحي مراكز شهري آينده

بازانديشي شهرهاي امروز

[منبع الکترونیکی] : طراحي مراكز شهري آينده

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جورج باگليارللو؛ مترجم: دانن جلالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شهر نشيني‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , طراحي‌ معماري‌ , اراضي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 از عصر مشروطیت تا برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

تأثیر دگرگونیهای اقتصادی ـ اجتماعی ایران در شکل‌ گیری نظام برنامه‌ ریزی شهری ایران

[منبع الکترونیکی] : از عصر مشروطیت تا برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا احمدیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شهر نشيني‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جمعيت‌ شهري‌ , اراضي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 38