مرور اصطلاحنامه حساسيت

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سپهر قاضی نوری، منصوره عبدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , تصميم‌گيري‌ , طرح‌ هاي‌ عمراني‌ , مهندسي‌ , اخلاق حرفه‌اي , سدها , حساسيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا خاكپور، عبدالله شفيع آبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روان‌ درماني‌ , روان‌ شناسي‌ , روان‌ شناسي‌ کاربردي‌ , گروه‌ درمانگري‌[1] , حساسيت , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بیماری سیلیاک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيماري‌هاي‌ دستگاه‌ گوارش‌ , بيماري‌هاي‌ کودکان‌ , حساسيت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

سوغات پاییزی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهام زینالی بقاء

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيماري‌هاي‌ غدد , بيماري‌هاي‌ گوش‌ و حلق‌ و بيني‌ , بيماري‌هاي غيرواگير , حساسيت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داود الهامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خلافت هارون , حساسيت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدحميدرضا عريضي ساماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشباع , اخلاقي , روش‌ هاي‌ پژوهش‌ , روان‌ شناسي‌ , حساسيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اعظم صالحي، ايران باغبان، فاطمه بهرامي، سيداحمد احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اضطراب , خصومت , روان‌ درماني‌ , افسردگي‌ , هيجان‌ , حساسيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: ولي مهدي نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , دانش‌ آموزان‌ , حساسيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: بهنام شهريار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل , بازار , تحليل‌ اقتصادي‌ , انرژي‌ , حساسيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين جباري، حليمه رحماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , حسابداري‌ , حساسيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.