مرور اصطلاحنامه تخلف

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالبصیر نبی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افغانستان , اداره‌ , حقوق‌ اداري‌ , جرم‌ , تخلفات اداري , تخلف

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نمونه موردی شهر تبریز
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا پور محمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبريز , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , صنايع‌ ساختماني‌ , شهرداري‌ ها , مديريت شهري , تخلف

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فرار و تخلف از جنگ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرکز تحقیقات اسلامی سپاه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تخلف از جهاد , جنگ‌ , فرار , اسلام‌[2] , تخلف

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيروس احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جنسيت , انحراف‌ اجتماعي‌ , رانندگي‌ , تخلف , راهنمايي و رانندگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لادن ناصح، سيدحسين سجادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تقلب‌ , حسابداري‌ , حسابرسي‌ , تخلف

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.