مرور اصطلاحنامه چک بي محل

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ربیعا اسکینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانک‌ها , پيش گيري , چک بي محل

منابع دیجیتالی :

مطالعه

نقد قانون چک مصوب 1382

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چک‌ , قوانين‌ , چک بي محل

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چک‌ , چک بي محل

منابع دیجیتالی :

مطالعه

نقدی بر قانون جدید صدور چک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ربیعا اسکینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي , مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي , چک بي محل

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبي فرح بخش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چک‌ , حقوق‌ , حقوق‌ مالي‌ , حقوق‌ مدني‌ , اصلاحات حقوقي , چک بي محل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.