مرور اصطلاحنامه تدارکات

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: منصور مجدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , مديريت‌ اداري‌ , اينترنت , راهبرد‌ها , تدارکات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس ميري خضري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خدمات‌ اجتماعي‌ , حج‌ , فرهنگ‌ اسلامي‌ , زائران , خدمات , تدارکات , حجاج

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی فاتح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دولت‌ , مناقصه‌ ها , تدارکات , سازمان جهاني تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید علیخانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

خريد , مديريت‌ بازرگاني‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , تدارکات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميد عليخاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

مراکز خريد , الگوهاي‌ اقتصادي‌ , خريد , مديريت‌ بازرگاني‌ , سازمان‌هاي دولتي , تدارکات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد ماکویی، مهیار افتخار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ صنعتي‌ , شرکت‌‌ها , مديريت کيفيت , راهبرد‌ها , تدارکات , مديريت زنجيره تامين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناخت لجستیک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود حجاریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حمايتگرها , مديريت راهبردي , تدارکات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کاربرد MIS در لجستیک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود حجاریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظام‌ هاي‌ مديريت‌ اطلاعات‌ , حمايتگرها , تدارکات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حج در کشور ترکیه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دفتر پژوهش های کاربردی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تركيه , انتقال‌ , مسکن‌[1] , بهداشت‌ , حج‌ , زائران , تدارکات

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميد عليخاني، ابوالفضل معصوم زاده زواره

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوهاي‌ اقتصادي‌ , خريد , پژوهش‌هاي‌ بازرگاني‌ , سازمان‌هاي دولتي , تدارکات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.