مرور اصطلاحنامه منطق‌ جديد

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عسکری سلیمانی امیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسفه و منطق , منطق‌ , منطق‌ جديد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پیرامون اشاره

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پ.ف. استراوسون؛ مترجم: رضا محمدزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرانسه , اشاره , ضمير , مقولات‌ واژگاني‌ , منطق‌ جديد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسدالله فلاحي، بهاءالدين موحد ابطحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حمل اولي , حمل اولي ذاتي , حمل شايع , حمل شايع صناعي , فلسفه اسلامي , قيد موضوع , منطق‌ جديد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اندیشه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گوتلوب فرگه؛ مترجم:محمود یوسف ثانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انديشه عصر جديد و انسان , منطق‌ جديد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: اسداله فلاحي؛ نویسنده همکار: سيد بهاءالدين موحد ابطحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حمل اولي , حمل شايع صناعي , فلسفه اسلامي , منطق‌ جديد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسدالله فلاحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وجوب , منطق‌ , وجود , برهان صديقين , منطق‌ جديد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

قضيه ی ذهنيه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسدالله فلاحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قضيه ذهنيه , قضاياي‌ حقيقيه‌ , منطق‌ جديد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسدالله فلاحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حمل اولي ذاتي , حمل شايع صناعي , منطق , منطق‌ جديد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اﺳﺪاﻟله ﻓﻼﺣﻲ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسفه اسلامي , منطق , منطق‌ جديد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسدالله فلاحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قضيه حقيقيه , قضيه خارجيه , منطق , منطق‌ جديد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.